Eğitimde Stratejik Planlama
Millî Eğitim Bakanlığı, 2010.
Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki Gelişmeler
Millî Eğitim Bakanlığı, 2010.
Eğitimde Stratejik Planlama
Millî Eğitim Bakanlığı, 2007.
Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi
Nobel Yayıncılık, Ankara: 2002.
Türk Eğitim Sistemi
Nobel Yayıncılık, Ankara: 1999.
Millî Eğitim Mevzuatı
Nobel Yayıncılık, Ankara: 1999.
Kamu Personel Seçme Sınavı
Uzman Erbaşlık
Kamu Memurluk Sınavı
Kamu Personel Seçme Sınavı (Soru Bankası)
Kamu Personel Seçme Sınavı