Ercan TÜRK
Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu, Kurul Üyesi


1970 yılında Giresun’un Dereli ilçesinde doğdu.
İlköğrenimini Dereli’de, ortaöğrenimini Giresun’da tamamladı. Lisans eğitimini, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Planlaması bölümünde tamamladı. Yüksek Lisansını ise Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Teftişi Ana Bilim Dalı’nda yaptı ve “Cumhuriyet Döneminde Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Örgütündeki Yapısal Değişmeler” konulu tez çalışmasıyla “Eğitim Yönetimi Bilim Uzmanı” oldu.

1988 yılında kamu görevine başladı. Mesleki yaşamı süresince değişik unvan ve görevlerde bulundu. Çok sayıda çalışmaya kursiyer, öğretim elemanı ve eğitim yöneticisi olarak katıldı. Eğitim ve yönetim alanında yürütülen bazı proje ve çalışmalara katkıda bulundu ve bazılarını bizzat yönetti. Finlandiya, Belçika, Almanya (2), Malezya, Singapur, Dubai, İspanya, İngiltere, Fransa, Japonya, Suudi Arabistan, Kenya, İsviçre (2), İsveç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek Federasyonu, İtalya, Çin Halk Cumhuriyeti ile Hindistan´da inceleme ve araştırmalarda bulundu.

“Millî Eğitim Bakanlığında Yapısal Değişmeler: Türk Eğitim Sistemi”, “Millî Eğitim Mevzuatı”, “Eğitimde Stratejik Planlama”, “Cumhuriyet Döneminde Türk Millî Eğitim Sistemindeki Gelişmeler”, “Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi” adlı kitaplarının yanında, ”Aklın Yolu Bir” isimli basıma hazır bir çalışması bulunmaktadır. Yayımlanmış eserlerinden, “Türk Eğitim Sistemi ve Yönetimi” adlı kitabı bazı üniversitelerde yüksek lisans düzeyinde ders kitabı olarak okutulmuştur. Çeşitli yayın organlarında yayınlanmış makaleleri ve akademik yazıları bulunmaktadır.

Eğitim politikası, eğitim planlaması, stratejik yönetim ve planlama, strateji geliştirme konuları uzmanlık alanları olup, eğitim-öğretim ve yönetime dair çalışmalarına devam etmektedir.
Birçok sivil toplum kuruluşunda kurucu, üye ve yönetici sıfatıyla görevi bulunmaktadır.

Evli, biri kız biri erkek olmak üzere iki çocuk babasıdır.

2003 yılında Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına Daire Başkanı olarak atandı. Strateji Geliştirme Başkanlığı Stratejik Yönetim ve Planlama Daire Başkanı olarak görev yapmakta iken 21.11.2011 tarihinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Eğitim Politikaları Grup Başkanı olarak atandı. 22.11.2011 tarihinde görevlendirildiği Genel Müdürlük makamına 24.04.2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek Kararname ile asaleten atandı. 6528 sayılı Kanun gereği kadro değişikliği sebebiyle 10 Şubat 2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Müşterek Kararname ile Ortaöğretim Genel Müdürü olarak ikinci kez asaleten atandı.

24 Eylül 2018 tarihinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Kurul Üyesi olarak görevlendirilmiştir. 25 Temmuz 2019 tarihli ve 30842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile asaleten Kurul Üyesi olarak atanmış olup hâlen görevine devam etmektedir.